PROSIDING Seminar Nasional

Prosiding ini merupakan kumpulan hasil penelitian yang ditulis oleh para guru pascasarjana negeri di seluruh Indonesia. Tema prosiding ini adalah “Merdeka Belajar”.